POLECAMY ↩

Z Oleandrów do Niepodległości.

Z Oleandrów do Niepodległości.
Wystawa na ogrodzeniu Biblioteki Jagiellońskiej.
Od soboty 2 sierpnia można na ogrodzeniu Biblioteki Jagiellońskiej przy
ulicy Oleandry w Krakowie oglądać wystawę "Z Oleandrów do Niepodległości"
Została ona przygotowana przez Obywatelski Komitet na rzecz Oleandrów,
Fundacje Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy współpracy
Biblioteki Jagiellońskiej.

Na kilkunastu planszach można oglądać fotografie i reprodukcje pocztówek i
plakatów za zbiorów Fundacji CDCN oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego
pochodzących sprzed stu lat. Zapoznać się można z historia i współczesnością
Oleandrów, historią Naczelnego Komitetu Narodowego, Skarbu Wojennego
Legionów, międzywojennymi uroczystościami, jakie miały miejsce na Oleandrach
oraz powojennymi, smutnymi losami tego miejsca.

Od strony Alej Mickiewicza można, na gmachu Biblioteki Jagiellońskiej
podziwiać wspaniały, o wysokości 15 metrów, portret Komendanta Piłsudskiego.
Wystawa potrwa do 30 września bieżącego roku.

Z Oleandrów do Niepodległości.