POLECAMY ↩

wsparcie finansowe w walce z koronawirusem


Szpital Uniwersytecki w Krakowie prosi o wsparcie finansowe w walce z koronawirusem.

W ramach akcji #ujdlaszpitala zakupiono dotychczas system do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. Urządzenie w bardzo szybkim czasie dezynfekuje pomieszczenie, do którego trafiają chorzy.

Dzięki hojności darczyńców do szpitala trafi też monitor do endoskopów wraz z wyposażeniem – jednorazowymi bronchoskopami i wideorurkami intubacyjnymi.

Te dwa potrzebne urządzenia to tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego organizatorzy akcji #ujdlaszpitala zapowiedzieli kolejny etap zbiórki. Tym razem chcieliby kupić systemy tzw. ucyfrowienia analogowych aparatów do wykonywania zdjęć przyłóżkowych RTG na dwóch oddziałach – chorób zakaźnych oraz intensywnej terapii.

Do akcji #ujdlaszpitala można dołączyć, nie wychodząc z domu.

Krakowski Klub Wtorkowy zachęca do wsparcia Szpitala Uniwersyteckiego poprzez wpłaty na konto:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków
Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1150 0012 1143 8620 0006 z dopiskiem UJDLASZPITALA

wsparcie finansowe w walce z koronawirusem