POLECAMY ↩

Spotkanie poświęcone dyskusji nad powołaniem Izby Społeczno-Patriotycznej

Zaproszenie
na spotkanie
poświęcone dyskusji nad powołaniem
Izby Społeczno-Patriotycznej


14 czerwca (sobota) 2014 roku o godz. 10:00


w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym (Kraków, ul. Tyniecka 39) Pomysł zrodził się w odpowiedzi na wnioski osób, które chciałyby włączyć się w pracę dla odbudowy Państwa i spotykać regularnie w gronie podobnie myślących. Mamy nadzieję, że formuła Izby, która mogłaby być zalążkiem sieci "trzeciej izby parlamentu" umożliwi twórcze wykorzystanie talentów i mądrości patriotów. Dotąd bowiem brakuje skutecznych sposobów wzmocnienia społecznego, pozapartyjnego fundamentu państwa, jego bezpiecznego zakotwiczenia w narodzie. Porozmawiajmy o tym.


Zapraszamy serdecznie
Edward Kuliga – były działacz Solidarności         Poseł na Sejm RP Barbara Bubula

Program
Temat główny:
Projekt izby społeczno-patriotycznej jako pozapartyjnej formy współdziałania w obronie
wolności osobistej, bezpieczeństwa, dobra wspólnego i suwerenności Państwa Polskiego.


Kontekst problemowy:
· Rodowód i patologia systemu władzy III RP
· Rola mediów i edukacji w systemie władzy III RP
· Zagrożenia egzystencjalne Narodu i Państwa
· Odbudowa polskiego systemu władzy warunkiem istnienia Narodu i Państwa
· Izba społeczno-patriotyczna jako forma konsolidacji społeczeństwa i podstawa odbudowy
społecznego systemu władzy
Wprowadzenie do dyskusji: Poseł na Sejm RP Barbara Bubula, Edward Kuliga


Plan konferencji:
godz. 10:00 Otwarcie konferencji
godz. 10:15 – 11:15 Referaty
godz. 11:15 – 12:45 Dyskusja plenarna
godz. 12:45 – 13:15 Podsumowanie i wnioski
godz. 13:15 Zakończenie konferencji\


P.S. Ze względów organizacyjnych serdecznie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 12 czerwca 2014 r., na
tel. 500 733 497 (B.Kondratowicz, dyrektor Biura poseł B.Bubuli) lub pocztą elektroniczną na adres wysyłki
niniejszego zaproszenia.

Spotkanie poświęcone dyskusji nad powołaniem Izby Społeczno-Patriotycznej