POLECAMY ↩

RAMOWY PROGRAM MARSZU oraz wydarzeń jubileuszowych towarzyszących Kadrówce

KRAKÓW   29 lipca 2014 /wtorek/

godz. 12.00 – wernisaż wystawy plenerowej „Kadrówka 1914-2014” na pl. Ojca Adama Studzińskiego połączony z konferencją prasową na temat obchodów /wystawa organizowana przez Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego będzie prezentowana do 14 sierpnia/

3-5 sierpnia 2014 /niedziela-wtorek/

Zgrupowanie uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Zapisy na Marsz /wyłącznie dla osób, które nadesłały zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 31 maja 2014 r./ w Schronisku PTSM przy ul. Oleandry 4 w Krakowie. Godziny prac Biura Komendy Marszu podane zostaną w późniejszym terminie. Zakwaterowanie uczestników w Schronisku PTSM oraz internatach i bursach szkolnych Krakowa. 

3 sierpnia 2014 /niedziela/

godz. 10.30 – wernisaż wystawy „Żołnierze Legionów i POW w służbie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego” w Muzeum Armii Krajowej /wydarzenie organizowane przez Muzeum AK im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”; wystawa będzie miała także formułę plenerową w przestrzeniach publicznych Krakowa/

godz. 12.00 – 19.00 – „Raduje się serce, raduje się dusza… czyli Piknik Ułański” na Błoniach Krakowskich połączony z pokazem musztry paradnej orkiestry Wojska Polskiego oraz z  rekonstrukcją historyczną sformowania Kadrówki w 1914 r.

godz. 17.00 – „Pierwsza Kompania Kadrowa. Między mitem, a czynem” debata oraz promocja książki „Małgorzata idzie na wojnę” z udziałem Jerzego Illga, Tomasza Natkańca, prof. Jana Rydla oraz prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego i prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego… jako ludzi pióra. Prowadzenie – Michał Niezabitowski. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sala Baltazara Fontany, Rynek Główny 35. 

4 sierpnia 2014 /poniedziałek/

godz. 12.00 – „Spotkanie Pokoleń”. Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa /pl. Wszystkich Świętych 3/4/ rodzin dowódców legionowych, rodzin żołnierzy I Kompanii Kadrowej i uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej biorących w nim udział od 1981 r. zwiedzanie wystawy poświęconej Stuleciu Legionowego Czynu Niepodległościowego zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

godz. 16.00 – obiad uczestników Marszu Szlakiem Kadrówki /Schronisko PTSM, ul. Oleandry 4/

godz. 16.00 – wernisaż wystawy „Legionowe kadry” w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego ul. Józefitów 16 /wydarzenie organizowane przez Muzeum Historii Fotografii/

godz. 18.30 – 19.30 – przejazd uczestników Marszu na Kopiec Józefa Piłsudskiego /autokary podstawione zostaną wzdłuż al. 3 Maja nieopodal Oleandrów/

godz. 20.00 – 21.00 – uroczysty capstrzyk i Apel Pamięci na Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i dowództwa Sił Zbrojnych RP, podczas którego uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej złożą w bryle kopca ziemie z pól bitewnych, miejsc kaźni oraz innych miejsc pamięci narodowej związanych z polskim doświadczeniem historycznym ostatniego stulecia.

godz.  22.00 – powrót uczestników Marszu do miejsc zakwaterowania.

5 sierpnia 2014 /wtorek/

godziny przedpołudniowe – złożenie kwiatów na mogiłach legionowych na Cmentarzu Rakowickim oraz w miejscach związanych z Józefem Piłsudskim, historią ruchu strzeleckiego i Legionów; zajęcia z musztry  

godz. 12.00 – wernisaż wystawy „Dziś albo nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe” w Archiwum Narodowym w Krakowie /wydarzenie organizowane przez Archiwum Narodowe w Krakowie/

godz. 12.30 – obiad uczestników Marszu oraz wydanie prowiantu na wieczór i poranek następnego dnia /Schronisko PTSM, ul. Oleandry 4/

godz. 15.45 – zbiórka uczestników Marszu na al. 3 Maja nieopodal Oleandrów

godz. 16.00 – przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów, ul. Piłsudskiego, Św. Anny przez Rynek Główny /złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki w 1794 r./ i ul. Grodzką na Wawel

godz. 17.30 – Msza św. w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy

godz. 18.30 – apel w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i złożenie kwiatów na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krypcie  pod Wieżą Srebrnych Dzwonów oraz na grobie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006 - 2009

godz. 19.00 – przemarsz uczestników Marszu z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu, przez pl. Ojca Adama Studzińskiego /złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim/ ulicą Grodzką na Rynek Główny

godz. 19.00 – 21.30 – „Nie masz to jak Pierwsza, nie…” – lekcja śpiewania piosenek legionowych na Rynku Głównym w wykonaniu Lochu Camelot oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wspólny śpiew zakończy motyw muzyczny „I Brygady” odegrany wraz Hejnałem Mariackim z wieży Kościoła Mariackiego

godz. 22.00 – 22.45 – apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Józefa Piłsudskiego.

godz. 23.00 – przemarsz uczestników Marszu do miejsc zakwaterowania

6 sierpnia 2014 /środa/

KRAKÓW – MICHAŁOWICE – SŁOMNIKI

godz. 4.00 – pobudka

godz. 4.30 – 6.00 – pakowanie bagaży

godz. 6.30 – zbiórka uczestników Marszu na ul. Oleandry i przejście na al. 3 Maja

godz. 7.00 – uroczysty apel rozpoczynający XLIX Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej  z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, najwyższych władz państwowych, wojskowych i samorządowych.

godz. 8.00 – 9.00 – przemarsz uczestników Marszu a asystą wojskową i orkiestrą ulicami Piłsudskiego, św. Anny, Rynkiem Głównym, Floriańską na Pl. Matejki, złożenie kwiatów przy Pomniku Grunwaldzkim, przejście na Nowy Kleparz; przejazd autokarami do Michałowic

 godz. 9.45 – Michałowice, uroczystość przy pomniku upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych przez żołnierzy I Kompanii Kadrowej, poczęstunek we dworze Lorenców.

godz. 11.00 – odprawa dowódców drużyn marszowych z Szefem Trasy

godz. 11.30 – start drużyn marszowych na szlak „Kadrówki”

godz. 13.00 - zawody strzeleckie dla przedstawicieli Marszu i LOK w Słomnikach na stadionie Słomniczanki

godz. 16.00 – zgrupowanie uczestników przez Słomnikami (wiadukt w Zamościu)

godz. 17.00 – Słomniki, powitanie uczestników Marszu na rynku, wręczenie nagród w zawodach strzeleckich

godz. 18.30 - zakwaterowanie i obiadokolacja na terenie Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka

godz. 20.30 – odprawa Komendy Marszu

godz. 21.30 – apel wieczorny; odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Komisarzami Zawodów

 

7 sierpnia 2014 /czwartek/

SŁOMNIKI – MIECHÓW – KSIĄŻ WIELKI

godz. 4.30 – pobudka

godz. 5.00 – śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży

godz. 7.00 – apel poranny

godz. 7.45. - wymarsz na trasę

godz. 13.45 – zgrupowanie uczestników przed wejściem do Miechowa

godz. 14.00 – Miechów, powitanie uczestników Marszu na rynku, odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy I Kompanii Kadrowej, obiad w amfiteatrze miejskim, spotkanie z mieszkańcami Miasta,

godz. 16.00 – wymarsz do Książa Wielkiego  

godz. 19.00 – zakwaterowanie w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim, dawnym pałacu Wielopolskich, kwaterze Józefa Piłsudskiego w 1914 r.

godz. 20.00 – kolacja

godz. 20.30 - odprawa Komendy Marszu

godz. 22.00 - apel wieczorny – weryfikacja stanów osobowych Marszu

godz. 23.00 – odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Komisarzami Zawodów

8 sierpnia 2014 /piątek/

KSIĄŻ WIELKI – WODZISŁAW – JĘDRZEJÓW

godz. 4.00 – pobudka

godz. 4.30 – śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży

godz. 6.00 – apel poranny

godz. 6.30 - wymarsz na trasę

godz. 12.00 – Wodzisław, powitanie na rynku w Wodzisławiu, obiad na stadionie „Partyzant”. złożenie kwiatów na grobie Czesława Bankiewicza i poległych legionistów przez delegację Marszu

godz. 14.00 – wymarsz do Jędrzejowa

godz. 20.00 - przybycie do miejsca zakwaterowania w Jędrzejowie Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego, ul. Stefana Okrzei 63 /w godz. 19.00 – 23.00 – możliwość skorzystania z pryszniców na basenie miejskim, ul. Przypkowskiego 42/

godz. 21.00 – kolacja

9 sierpnia 2014 /sobota/

JĘDRZEJÓW – CHOINY NAD NIDĄ

godz. 6.30 – pobudka

godz. 7.00 – śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży

godz. 9.00 – apel poranny i przemarsz ul. 11 Listopada na pl. Kościuszki

godz. 10.00 – Jędrzejów, uroczystości powitania Marszu przed Domem Przypkowskich na Pl. Kościuszki -  kwaterą Józefa Piłsudskiego i jego sztabu w 1914 i 1915 r., rekonstrukcja historyczna rozbicia posterunków rosyjskich przez strzelców w 1914 roku, zwiedzanie Muzeum Zegarów

godz. 11.00 - przemarsz ul. 11 Listopada pod siedzibę Starostwa Jędrzejowskiego i złożenie kwiatów pod Dębem Niepodległości zasadzonym przez uczestników Marszu w 2004 r.

godz. 12.00 – złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w I wojnie światowej na cmentarzu parafialnym przez delegację Marszu i władze samorządowe   

godz. 12.00 – odprawa dowódców drużyn z Szefem Trasy; wymarsz drużyn marszowych na trasę do Choin nad Nidą (z ul. Piastowskiej)

od godz. 17.00 – zakwaterowanie na obozowisku w Chojnach

godz. 18.00 – obiadokolacja

godz. 20.00 – apel wieczorny 

10 sierpnia 2014 /niedziela/

CHOINY NAD NIDĄ

godz. 8.00 – pobudka

 godz. 9.00 – śniadanie

 godz. 11. 00 - apel poranny, niedzielna Msza św. polowa w intencji uczestników Marszu, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wartę,

 godz. 12.30 – 17. 00 – czas wolny, w tym konkurs historyczny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim  

 godz. 17.00 – obiadokolacja

 godz. 18.30 – zebranie posiadaczy Odznaki „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” i wybory Komendanta L (35 po wojnie) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w roku 2015

 godz. 20. 00 – apel wieczorny i wspólne ognisko nad Nidą

11 sierpnia 2014 /poniedziałek/

CHOINY NAD NIDĄ – CHĘCINY – BOLECHOWICE

godz. 6.00 – pobudka

 godz. 6.30 – śniadanie, likwidacja i porządkowanie obozowiska, pakowanie bagaży

 godz. 8.30 – apel poranny

 godz. 9.30 - wymarsz na trasę

 godz. 12.00 – zwiedzanie Zamku w Chęcinach

 godz. 13.00 – Chęciny, powitanie Marszu na rynku; poczęstunek

 godz. 15.30 – uroczystość złożenia kwiatów przy Pomniku Poległych Żołnierzy AK w Szewcach przez delegację Marszu

 godz. 16.00 – zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Bolechowicach (gmina Sitkówka-Nowiny)

 godz. 17.30 – obiadokolacja

 godz. 19.30 - apel wieczorny i wręczenie nagród zwycięskim drużynom w zawodach marszowych oraz wyróżniających się uczestnikom Marszu

 od godz. 20.45 – przejazd autokarami na wieczór rekreacyjny na basenie „Perła” w Nowinach

 godz. 21.00 – 23.45 – wieczór rekreacyjny na basenie „Perła”

 po godz. 24.00 - powrót z basenu i capstrzyk 

12 sierpnia 2014 /wtorek/

BOLECHOWICE – KIELCE

godz. 5. 00 – pobudka

 godz. 5.30 – śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży

 godz. 7. 00 – apel poranny z udziałem władz województwa świętokrzyskiego

 godz. 7.45 – wymarsz na trasę do Kielc

 godz. 11.45 – zgrupowanie uczestników Marszu przy dawnym stadionie /ul. Wojciecha Szczepaniaka/

 godz. 12.00 – przemarsz uczestników ulicami Huzarską i ks. Piotra Ściegiennego na cmentarz wojskowy

 godz. 12.30 – apel i złożenie kwiatów na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/

 godz. 12.45 - 13.15 - przemarsz z cmentarza wojskowego ulicą ks. Piotra Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka do ul. Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Złożenie meldunku o przybyciu Marszu prezydentowi Kielc pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny

 godz. 13.15 – 13.50 – przemarsz od figury Najświętszej Maryi Panny, ulicami Spacerową -  Ogrodową – Seminaryjską – Wesołą – Mickiewicza na Pl. Wolności.

 godz. 14.00 – 15.30 – uroczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród marszowych oraz uroczystość odsłonięcia konnego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, z udziałem rodziny Marszałka Piłsudskiego, najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych oraz rodzin legionistów i POW-iaków, apel poległych, rozwiązanie Marszu.

od 17.00 - dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek w Wojewódzkim Domu Kultury i odbiór bagaży /ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2/

od godz. 19.00 – zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego /Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 20/.

 

KOMENDANT MARSZU

/-/ Jan Józef KASPRZYK

 Program prezentuje stan na dzień 24 czerwca 2014 r.

 i może ulec nieznacznym zmianom

RAMOWY PROGRAM MARSZU  oraz wydarzeń jubileuszowych towarzyszących Kadrówce