POLECAMY ↩

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Krakowie (2018)

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Krakowie (2018)

● godz. 9:00 – dziedziniec UJ, ul. Gołębia 9 – składanie kwiatów pod pomnikiem Hugona Kołłątaja – wspólną wiązankę od społeczności Krakowa i Małopolski składają przedstawiciele: Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa; Starostwa Powiatowego;

● godz. 9:30 – Powiśle - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego – wspólną wiązankę od społeczności Krakowa i Małopolski składają przedstawiciele: Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa; Starostwa Powiatowego;

● ok. godz. 9:45 - plac przed Katedrą, Wawel- uhonorowanie sztandarów;

● godz. 10:00 - Katedra Wawelska - Msza Św. – miejsca siedzące dla Państwa Radnych w ławach po prawej stronie przed ołtarzem ( miejsca z napisem REZERWACJA, boczne wejście do Katedry);

po Mszy Św. - formowanie pochodu;

 ● ok. godz. 11:35 - pl. o. Studzińskiego - złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim - wspólną wiązankę od społeczności Krakowa i Małopolski składają przedstawiciele: Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego;

● przemarsz pochodu Drogą Królewską;

● godz. 12:00 - plac Matejki - główne uroczystości - wspólną wiązankę od społeczności Krakowa i Małopolski składają przedstawiciele: Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa; Starostwa Powiatowego;

● składanie kwiatów przez poszczególne delegacje – sektor kwiatowy (poszczególne delegacje podchodzą z kwiatami, prowadzącemu przekazują ustnie lub na kartce nazwę lub skład delegacji);

● godz. 17:00 - Mały Rynek - 68. Lekcja Śpiewania „Majowa Jutrzenka”;

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Krakowie (2018)