POLECAMY ↩

Niezłomni Żołnierze Niepodległej - prawda i pamięć

Żołnierze Wyklęci to NIEZŁOMNI BOHATEROWIE walk o niepodległość jakie miały miejsce na terytorium Polski po powtórnym wkroczeniu Armii Czerwonej. Mimo walki w zwycięskiej , antyhitlerowskiej koalicji Polacy zostali objęci strefą wpływów sowieckiego imperium , czemu towarzyszył terror , masowe wywózki na Syberię, tysiące wyroków śmierci, gwałty, mordy ,tortury i rozkradanie Polski na masową skalę. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało bezpośrednio do 200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tysięcy. Wiezienia więc wypełniły się niespotykaną dotąd w historii liczbą Polaków, karanych za wszelkie przejawy patriotyzmu .

Dlaczego jednak walczących o niepodległość naszej ojczyzny nazwano „WYKLĘTYMI „?

Dlatego , iż prawdę o ich bohaterstwie stalinowska propaganda zalała betonem kłamstw, oszczerstw i wapnem milczenia. Dlaczego warto przywracać pamięć o tych strasznych czasach, prześladowaniach Kościoła i Narodu Polskiego , skrytobójczych mordach i jak dotąd zakłamanej historii ???

Dlatego, iż tylko prawda jest ciekawa, a naród , który zapomni swoją historię może być skazany na jej powtórne przeżycie. Ponadto historia Państwa Podziemnego i towarzysząca mu historia Kościoła to historia niezwykle dumna, przepełniona niezwykłymi przykładami poświęcenia siebie dla dobra wspólnego.

Niestety mimo ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych program nauczania o nich milczy, a z ust niektórych ludzi polityki i mediów możemy ciągle usłyszeć kłamstwa rodem z lat stalinowskiego terroru .

1 marca nie został wybrany przypadkowo. W wyborze tej daty miał swój udział również ówczesny prezes IPN profesor Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku, w  więzieniu UB przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zostali zamordowani członkowie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef Rzepka. 

Od pażdziernika 2014 roku w parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie trwa cykl comiesięcznych < Spotkań z Historią i Kulturą > nt. DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI … Dotychczasowymi Goścmi tych spotkań byli wykładowcy krakowskich uczelni m.in. prof. Ryszard Terlecki , prof. Filip Musiał , prof. Krzysztof Szczerski , dr Jarosław Szarek . Gościem specjalnego spotkania , które odbędzie się 14.III . 2015/ sobota / o godz. 17.00 będzie Maciej Korkuć  — historyk, naczelnik Biura Edukacji Publicznej  Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską w całości poświęconą działalności partyzantki niepodległościowej w województwie krakowskim w latach 1944-1947. Specjalizuje się w dziejach najnowszych; jest autorem książek i artykułów poświęconych problematyce dziejów Polski i Polaków w XX wieku. Wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Spotkania odbywają się w auli pod kościołem pw. P.J Dobrego Pasterza w Krakowie ul . Dobrego Pasterza 4 - dojazd z dworca autobusem 105

ZAPRASZAMY !!!

Niezłomni Żołnierze Niepodległej  - prawda i pamięć