POLECAMY ↩

Miroslaw Dzielski: filozofia czlowieka i polityki, filozofia nauki

Konferencja w 25 rocznicę śmierci Mirostawa Dzielskiego

Mirostaw Dzielski (1941-1989),

filozof polityczny, twórca polskiej wersji liberalizmu chrześcijańskiego, załtożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, którego idee wpłynęły na intelektualny  krajobraz Polski po 1989 roku

Piątek
10.10.2014 -  9.30-18.00 lnstytut  Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 lub 119

Sobota
11.10.2014 - 11.00-15.00 -  ,Herbewo' ul. Lubelska 29, sala konferencyjna, VI
p.

 

9.15 -11.4 Sesja 1:

Mirosław Dzielski: filozofia czlowieka i polityki, filozofia nauki

 

9.15 Otwarcie konferencji: Tomasz Placek

9.30-10.10 Miłowit Kuniński, Dzielski: iberalizm czy konserwatyzm

10.15-10.55 Jan Woleński, Nauka-  nie-nauka. Problem demarkacji

11.00 - 11.40 Jan Czerniawski, Dzielskiego filozofia fizyki

Przerwa 11.40- 12.00

 Sesja 2

12.00 - 18.00: Miroslaw Dzielski: Refleksja nad polityką, społeczeństwem i gospodarkq

12.00 - 12.40 Piotr Bartula, Chrzescijański liberalizm przed i po końcu historii

12.45 - 13.25 Bronisław Łagowski, ldealizm i realizm Miroslawa Dzielskiego

 

Przerwa 13.25 -15.30

 

15.30 - 16.30  Michael Novak, Twenty-five Years Later: Dzielski's Contribution to Uberty

16.35-17.15    Antoni Kaminski, lnstytucje publiczne a obyczaje. Na marginesie koncepcji M. Dzielskiego

17.20-18.00    Pawet Kłoczowski, Czy rzqd Mazowieckiego zrealizowal program Dzielskiego?

 

11.00-12.30 PanelI:

Wizje polskiego liberalizmu 1981-1990

1. Andrzej Sadowski

2. Lech  Jeziorny

3. Maciej Zięba

4. Bogusfaw Chrabota

5. Henryk  Wozniakowski

6. Arkady Rzegocki

 

13.00-15.00 PanelII:

Polska przedsiębiorczość - fakty a wizje

1.    Pawet Rey

2.    Henryk Wozniakowski

3.    Andrzej Baranski

4.    Tadeusz Syryjczyk

5.    Pawet Janisiewicz

6.    Tomasz Gizbert-Studnicki

15.00 Zakończenie

Gośćmi konferencji będą m.in.:  Grazyna Czermak, Adam Grobler, o. Jan Andrzej Ktoczowski, Ryszard Legutko, Grzegorz Tuczkiewicz,  Zbigniew  Machej,  Zdzistawa Picttek, Jan Skoczynski, Jerzy Stępien, Janina Szarek.

lnformacje: www.iphils.uj.edu.pl/doc/ogl/dzielski10.10.14.pdf

Projekt graficzny: Angelika Mus-Nowak

Miroslaw Dzielski: filozofia czlowieka i polityki, filozofia nauki