POLECAMY ↩

Krakowskie Przestrzenie Wolności

Obywatelski Komitet na rzecz Oleandrów
oraz
Jerzy Sonik, Radny RMK ,
Adam Kalita, Radny RMK
zapraszają na Konferencję
Krakowskie Przestrzenie Wolności
która odbędzie się we wtorek, 8 lipca 2014 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa,
w godzinach od 10.00 do 16.00 (przerwa od 13.00 do 14.00).
PATRONAT HONOROWY
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa


Plan konferencji:
Konferencja podzielona została na dwie części;
— pierwszą, prezentującą miejsca „Krakowskich Przestrzeni Wolności”
— drugą, prezentującą „Krakowskie Przestrzenie Wolności” jako Pomnik Historii
10.00 – 10.15 Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera.
10.15 – 10.45 Kopiec Tadeusza Kościuszki — Dr hab. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Tadeusza Kościuszki.
10.45 – 11.15 Kopiec Józefa Piłsudskiego — Iwona Fischer, Komitet Opieki nad Kopcem Jozefa Piłsudskiego.
11.15 – 11.45 Krakowskie Błonia — Andrzej Kozioł, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
11.45 – 12.30 Krakowskie Oleandry — Piotr Kalisz, Obywatelski Komitet na rzecz Oleandrów.
12.30 – 13.00 Dyskusja


13.00 – 14.00 Przerwa na poczęstunek.
14.00 – 15.30 Dyskusja panelowa: Krakowskie Przestrzenie Wolności jako Pomnik Historii.
Prowadzący dyskusję – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski.
Uczestnicy: Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków,
Leszek Zegzda – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
dr Andrzej Siwek – Kierownik Krakowskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
16.00 Złożenie kwiatów w Krypcie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu.

Prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia na adres: oleandry@oleandry.org.pl

Krakowskie Przestrzenie Wolności