POLECAMY ↩

Krakowska Loża Historii

 GADZINÓWKI RÓŻNYCH EPOK

spotkanie z cyklu „Krakowska Loża Historii Współczesnej”, Kraków, 16 stycznia 2013 r.

 

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na spotkanie Gadzinówki różnych epok. W dyskusji weźmie udział prof. Jacek Chrobaczyński oraz Ewa Zając. Spotkanie poprowadzi Roman Graczyk.

Historia Polski XX wieku zna pojęcie „prasa gadzinowa”. Było ono używane najpierw na określenie polskojęzycznych gazet wydawanych w okresie 1939–1945 za pozwoleniem i na warunkach okupanta – zarówno pod rządami niemieckimi w Generalnym Gubernatorstwie, jak i pod rządami sowieckimi na terenach zajętych przez Sowiety 17 września 1939. Kilkadziesiąt lat później spontanicznie zaczęto określać tym mianem oficjalną prasę wydawaną w pierwszych miesiącach stanu wojennego. Jakie były rzeczywiste paralele pomiędzy tymi zjawiskami, a co je różniło? Jakie było znaczenie „prasy gadzinowej” z przełomu 1981 i 1982 roku dla politycznych planów ekipy generała Jaruzelskiego?
Na ile jej przekaz mógł ignorować stan świadomości społecznej i przywiązanie do „Solidarności”? Czy powrót bogatszej oferty czytelniczej wiosną 1982 r. oznaczał rzeczywiste złagodzenie rygorów stanu wojennego?

O tym chcemy dyskutować 16 stycznia w Bibliotece przy Rajskiej.

 

16 stycznia 2013 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1,
(sala 315, III piętro), godz. 18.00

 

Sebastian Ligarski (red.), „Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego”, IPN, Szczecin 2012)

 

 

Krakowska Loża Historii