POLECAMY ↩

Jan Polkowski - poezja w życiu, życie w poezji

Stowarzyszenie NZS 1980 i Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

zapraszają na Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie 20 wrzeœnia 2018 r., o godz. 17

Jan Polkowski - poezja w życiu, życie w poezji.

Spotkanie z Janem Polkowskim (wydawcą, pisarzem, poetą, publicystą, działaczem opozycji antykomunistycznej)
poprowadzi Józef Ruszar (działacz opozycyjny w PRL, jeden z założycieli SKS, dziennikarz). 

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.