POLECAMY ↩

DYSKUSJA PANELOWA Wielka dekada Polaków 1979-1989

DYSKUSJA PANELOWA Wielka dekada Polaków 1979-1989 z udziałem


dr Łukasza Kamińskiego (Uniwersytet Wrocławski)


prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka (Uniwersytet Jagielloński)


Jana Marii Rokity (Akademia Ignatianum)


oraz
dr. hab. Filipa Musiała (IPN Kraków / Akademia Ignatianum)


spotkanie poprowadzi
dr hab. Henryk Głębocki (IPN Kraków / Uniwersytet Jagielloński)

1 CZERWCA 2019 r., godz. 16.00


AULA WIELKA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE, UL. KOPERNIKA 26, KRAKÓW

DYSKUSJA PANELOWA Wielka dekada Polaków 1979-1989