POLECAMY ↩

A L T E R N A T Y W N E O B C H O D Y 2 5 . R o c z n i c y w y b o r ó w 4 c z e r w c a

A L T E R N A T Y W N E  O B C H O D Y
2 5 . R o c z n i c y w y b o r ó w
4 c z e r w c a

12.00    RUNĘŁY?  - Debata ekspercka

16. 00  RUNĄ? Debata dznnikarska

19.00   NIE, NIERUNĘŁY Koncert - TRIO ŁÓDZKO-CHOJNOWSKIE

A L T E R N A T Y W N E  O B C H O D Y 2 5 . R o c z n i c y w y b o r ó w  4 c z e r w c a