POLECAMY ↩

70. ROCZNICA AKCJI SPECJALNEJ „KOPPE” 1944-2014

70. ROCZNICA AKCJI SPECJALNEJ „KOPPE”

1944-2014

11 lipca 1944 r. żołnierze Batalionu „Parasol”, elitarnego oddziału Kedywu Armii Krajowej przeprowadzili na ulicach Krakowa jedną z najbardziej śmiałych akcji zbrojnych przeciwko nazistowskiemu, niemieckiemu okupantowi. Jej celem był gen. Wilhelm Koppe, Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie,  jeden z głównych organizatorów terroru wobec ludności polskiej.

Organizatorami uroczystości są:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Krakowie oraz Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR.

PLAN UROCZYSTOŚCI

11 lipca godz. 9. 20 (piątek)

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Akcję umieszczoną na budynku przy ul. Powiśle 3 – Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Krakowie

12 lipca 2014 r. (sobota)

godz. 9.00 – Msza Św. za dusze poległych i zmarłych żołnierzy batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu Krakowskiego AK w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie z udziałem pocztów sztandarowych (m.in. Szare Szeregi, Jednostka Wojskowa Komandosów, Małopolska Chorągiew Harcerzy).

godz. 10.00 - przemarsz na miejsce Akcji Koppe – ul. Powiśle 3

- ul. Kapucyńska, ul. Straszewskiego, Plac na Groblach, ul. Powiśle.

godz. 10.30 – ul. Powiśle 3:

- wystąpienia przedstawicieli organizatorów i gości,

- Apel Poległych

- złożenie wiązanek pod tablicą upamiętniającą Akcję umieszczoną na budynku przy ul. Powiśle 3.

godz. 11.00

Historyczna Gra Miejska dla młodszej i starszej młodzieży organizowana przez Hufiec Wędrowników z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (rozpoczęcie – ul. Powiśle 3). Dokładane informacje – Komunikat o Grze.

godz. 11.30

sesja historyczna współorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ – budynek Instytutu Historii UJ, ul. Gołębia 13:

-        dr Janusz Baster, Uwagi o roli krakowskiego Kedywu w zamachach na Hansa Franka, Friedricha Krügera i Wilhelma Koppego - prelekcja o przygotowaniach do Akcji, rozpracowaniu i rozpoznaniu Koppego przez krakowski Kedyw

-        dr Teodor Gąsiorowski, Próba likwidacji Koppego -prelekcja o przebiegu Akcji;

-        prezentacja o „współczesnym Parasolu”

-        pokaz nagrania - wywiadu z harcerką - uczestniczką Akcji „Koppe”

-        panel dyskusyjny

godz. 19 .00

Wędrownicy ZHR przeprowadzają akcję „Mural” - Wędrownicy na mury – malowanie podobizny gen. E. Fieldorfa „Nila”  - Kraków, Dworzec RDA

 

„Śladami krakowskiego Kedywu”

komunikat o grze

W ramach uroczystości 70. rocznicy Akcji „Koppe” odbędzie się gra miejska „Śladami krakowskiego Kedywu”. Gra rozpocznie się o godz. 11.00 pod Pomnikiem Polski Walczącej przy ul. Powiśle 3. Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z historią wydarzeń, które swój finał znalazły w akcji na gen. Koppego. Organizatorzy zapraszają Mieszkańców Krakowa, szczególnie młodzież (dzieci z opiekunami),wszystkich miłośników historii. Zgłoszenia prosimy kierować przez formularz zamieszczony na stronie www.akcjakoppe.pl, (tel. 883016739), na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przebiegu gry. Poprzez uczestnictwo w grze można zdobyć punkty na odznakę "Szare Szeregi - Więź Pokoleń".

Wilhelm Koppe – zbrodniarz hitlerowski, jeden z głównych organizatorów terroru wobec cywilnej ludności polskiej (m.in. akcje pacyfikacyjne), stosujący odpowiedzialność zbiorową. W październiku 1943 r. Koppe został członkiem rządu generalnego gubernatorstwa dzięki powołaniu go na stanowisko Wyższego Dowódcy SS i Policji GG z siedzibą w Krakowie. Zastąpił on Friedricha Wilhelma Krügera. Za dokonane w Polsce zbrodnie Polskie Państwo Podziemne wydało na Wilhelma Koppego wyrok śmierci. 11 lipca 1944 r. w Krakowie w ramach tzw. Akcji Główki miał miejsce nieudany zamach („Akcja Koppe”) na jego życie, dokonany przez 1 kompanię  Batalionu Parasol. Koppemu udało się zbiec. Zginął za to jadący z nim tego dnia adiutant.

U podstaw projektu leży przekonanie, że rola Krakowa jako jednego z ośrodków oporu w trakcie II wojny światowej jest niedoceniana; niska jest świadomość społeczna dotycząca największej akcji Armii Krajowej, jaka miała miejsce w tym mieście. Akcja „Koppe” składa się z kilku przedsięwzięć pod wspólnym szyldem, mających na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej akcji wśród mieszkańców Krakowa oraz osób odwiedzających to Miasto.

Szersza świadomość społeczna dotycząca działań bojowych Grup Szturmowych Szarych Szeregów ma znaczenie w kontekście promowania wśród młodzieży wartości takich, jak profesjonalizm w działaniu, zaangażowanie w pracę i dojrzałość. Patrząc na swoich poprzedników, którzy mimo świetnie zaplanowanych akcji, ale jednak pecha nie tracili nadziei na rychłe pobicie hitlerowskiego kata i wyzwolenie Ojczyzny.

 Harcerski batalion "Parasol" wraz z batalionem „Zośka” współtworzą dziedzictwo współczesnych polskich wojsk specjalnych. Według wielu zagranicznych specjalistów polskie jednostki specjalne należą do światowej elity tego rodzaju wojsk. Z pięciu współcześnie istniejących jednostek specjalnych, dwie bezpośrednio nawiązują do historii Grup Szturmowych i dziedziczą tradycje związane z działaniami specjalnymi z czasów II wojny światowej. Są to Jednostka Wojskowa Komandosów oraz Jednostka „Agat". Pokazuje to jak duże znaczenie ma nadal obecna w świadomości społecznej tradycja i legenda tych oddziałów.

 Przykład nastolatków, którzy w okresie wojny potrafili swoimi umiejętnościami dorównać zawodowym żołnierzom, dbając jednocześnie o swoje wykształcenie i pracując nad swoją postawą moralną, zasługuje na wypromowanie w społeczeństwie. Obchody Akcji "Koppe" mogą uzupełnić lukę w pozytywnych przykładach ukazywanych młodzieży, przekazując im właściwe wzorce postępowania na przykładzie członków Grup Szturmowych „Szarych Szeregów”.

70. ROCZNICA AKCJI SPECJALNEJ „KOPPE” 1944-2014