Komentarze dziennikarskie ↩

Gośćmi klubu byli Wojciech Szatkowski (autor książki) oraz Bartosz Namaczyński (wydawca).  

Spotkanie poprowadził Stanisław Iskra.