SPOTKANIA ↩

Zapraszamy na spotkanie

Krakowskiego Klubu Wtorkowego

w Pubie Róg Brackiej i Reformackiej,

ul. Reformacka 3 we wtorek, 21 lutego 2017 r., o godz. 18

Tajemnice Auschwitz.

Gośćmi Klubu będą: prok. Waldemar Szwiec (naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie)Jacek Kwilosz
(zastępca naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie),
Zdzisław Jurkowski (główny specjalista OKŚZpNP IPN w Krakowie). Spotkanie poprowadzi Adam Kalita.