SPOTKANIA ↩

Wycieczka KKW do Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Wieliczce (IPN).